image

Styrelsen

Sektionens högsta organ

Dokument

Sektionsrelaterade dokument

Grafisk profil

Sektionens logotyper

Nämnder

Överblick över alla nämnder

Bokningsformulär

Här hittar du bokningsformulär för lokal och sektionsbil

Trygghetsråd

Kontakta trygghetsråd

Skyddsombud

Kontakta skyddsombud

Hur fungerar sektionen?

Sektionens syfte

Sektionen är en ideell förening med det officiella namnet “Kongliga Sektionen för Industriell Ekonomi”, vilket oftas förkortas I-Sektionen. Syftet med sektionen är att främja I-ares studier samt allt studentliv som har sammanhang med studierna. Med andra ord är I-Sektionen en grupp studenter med det gemensamma intresset att göra sin studietid på Industriell Ekonomi på KTH till de bästa åren i sitt liv!

Sektionen och dess erbjudande

Utövandet och koncentrationen av gemensamma intressen sker främst genom nämnder som driver olika verksamheter inom sektionen. Två exempel är iFokus – en nämnd för medlemmar som gillar att fotografera, och Clubmästeriet (CMi) – en nämnd för folk som gillar att anordna pubar och fester. Alla våra nämnder finnes under fliken “Nämnder” på menyn ovan. Som medlem av I-Sektionen får man söka till nämnder och förhoppningsvis vara med och engagera sig. Många aktiviteter och event sker inom nämnder och således uppmanas alla intresserade att söka sig till nämnder som de tycker låter spännande! Det anordnas dock även öppna event som alla medlemmar får närvara på som olika nämnder arrangerar. För att närvara på öppna event såsom event inom nämnder måste man vara ha giltigt medlemskap i THS.

image

En del av THS

I-Sektionen är en del av THS (Tekniska Högskolans Studentkår) som bidrar till att koordinera alla sektioner och föreningar på KTH. Som del av THS får vi ta del av gemensamma resurser, såsom ekonomiska bidrag och bokning av lokaler till förmånligt pris (i Nymble).

Sektionsmedlem

En sektionsmedlem är en person som studerar Industriell Ekonomi på KTH och som har giltigt medlemskap i THS (dvs har betalat sin medlemsavgift för ett givet läsår). Medlemmar i vår sektion benämns som I-are.

Sektionens resurser

Sektionens nämnder och medlemmar får utnyttja sektionens gemensamma resurser för att driva sin verksamhet. Resurserna är materiella såväl som ekonomiska. Våra materiella tillgångar består främst utav: Sektionslokalen, Istället. Förkortas till Issy. Alla egendomar i Istället och förråden i lokalen. Sektionsbilen, som nu kallas Ivan.

Stadgar och Reglemente

Som en förening har I-Sektionen Stadgar som bestämmer hur Sektionens verksamhet ska skötas. Utöver Stadgarna detta har sektionen även ett Reglemente och Policy-dokument som i större detalj bestämmer hur sektionen, nämnderna, och styrelsen ska fungera. För ytterligare information rekommenderas det att man läser igenom Stadgar och Reglemente, som finns under fliken “Filarkiv” i menyn ovan.

Sektionsmötet

Sektionsmötet, oftast förkortat SM, är I-Sektionens högst beslutande organ. Ändringar i Stadgar och Reglemente, beslut om hur framtiden för sektionen ska se ut, och så vidare, beslutas av SM. Alla sektionsmedlemmar har rätt att närvara vid SM och påverka vad som ska diskuteras. Detta görs främst genom Motioner. En motion är ett yrkande på att sektionen ska uträtta någonting eller ändra Stadgar och Reglemente vilket i sin tur förändrar Sektionens verksamhet. Under fliken “Filarkiv” i menyn ovan finns en mall för en motion. Vid frågor och hjälp kring hur man skickar in en motion, vänligen kontakta Vice Ordförande på vice@iare.nu.

Styrelsen

Styrelsen är sektionens verkställande enhet och arbetar både strategiskt och operativt. Styrelsen verkställer de beslut som tas av SM, men jobbar också för att förbättra sektionen med egna projekt. Det operativa arbetet består främst i koordinering av sektionens resurser bland dess nämnder. Beskrivning av vad varje styrelsemedlem ansvarar för står i Reglemente.

 • Oliver Ribohn

  KA

 • Eventansvarig Styrelsen

  eventansvarig

 • Pontus Hovberger

  Näringslivsansvarig

 • Max Kenning

  styrelseordförande

 • Caroline Sorsa

  Kassör

 • Gustav Ek

  ADMIN

image