image

Styrelsen

Sektionens högsta organ

Dokument

Sektionsrelaterade dokument

Grafisk profil

Sektionens logotyper

Nämnder

Överblick över alla nämnder

Bokningsformulär

Här hittar du bokningsformulär för lokal och sektionsbil

Trygghetsråd

Kontakta trygghetsråd

Skyddsombud

Kontakta skyddsombud

För sökande studenter

Jobbet och framtiden

Näringslivet förändras ständigt. Genom att kombinera djup teknisk kunskap med avancerade industriella ekonomikunskaper skapas förutsättningar för att kunna angripa och lösa komplexa problem på ett adekvat sätt utifrån flera olika perspektiv. Arbetsuppgifterna för en civilingenjör från Industriell ekonomi är främst inriktade på teknikbaserad affärsutveckling, inom både etablerade och framväxande industrier. Följaktligen är teknik- och managementkonsult, projektledare, produktutvecklare, investment manager, marknadsförare eller entreprenör exempel på jobb en civilingenjör i Industriell ekonomi kan ha. Många får ganska snart, efter avslutad utbildning, ledarpositioner av olika slag.

Industriell ekonomi – Ämnet

Ämnesområdet Industriell ekonomi och organisation handlar om teoretisk och praktisk kunskapsbildning om ledning av innovation, produktion och marknadsföring i etablerade och framväxande industrier. I centrum står utveckling och organisering av effektiv industriell verksamhet, lönsamma teknikbaserade affärer samt hur man skapar förutsättningar för innovation, utveckling och tillväxt. Den naturliga utgångspunkten i forskning och utbildning är organisationen (företaget/avdelningen/projektet) och dess verksamhet. Eftersom organisationen inte är en sluten värld inkluderas dock också dess historiska och samtida omvärld, betingelser för tekniska och ekonomiska bedömningar samt villkoren för organisationens medarbetare. Industriell ekonomi och organisation är ett tillämpat ämne i brytningen mellan teknik-, samhälls- och humanvetenskaperna.

Utmärkande för kurserna i industriell ekonomi är att de behandlar frågor där teknisk och ekonomisk kompetens behövs för att lösa problem ur ett industriellt perspektiv. Centralt är modeller och teorier om ledning och organisation av teknikbaserat företagande.

Utbildningen

Civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi lägger stor vikt vid samspelet mellan teknisk problemlösning och ekonomiskt sammanhang. Programmet betonar integrationen av teknik, ekonomi och ledarskap samt förmågan att kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser. Under hela utbildningen läser du kurser i industriell ekonomi som fördjupas år för år. Från och med den första årskursen läser du också, förutom kurser i Industriell ekonomi, kurser i matematik och naturvetenskap. Under årskurserna två och tre fördjupar du dig dels inom ämnesområdet Industriell ekonomi och dels inom en teknikinriktning. Du läser då kurser tillsammans med studenter från andra civilingenjörsprogram. Således inhämtas kunskap inom industriell ekonomi och teknik/naturvetenskap parallellt under hela utbildningen på grundnivå och årskurs tre avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Under ditt fjärde och femte år fortsätter du att fördjupa dina kunskaper inom ramen för masterprogrammet i industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management) genom att läsa kurser både inom Industriell ekonomi samt vald teknikspecialisering. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

Av studenterna som antas till civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi är det många studenter som utnyttjar möjligheterna till antingen en eller två terminers utbytesstudier.

Kurser i årskurs 1:

Första året läser du kurser i matematik, programmeringsteknik och Excel samt mekanik. Du kommer även att inleda dina studier till ämnesområdet Industriell ekonomi genom att under ditt första år läsa tre olika kurser.

Matematik (flera kurser) 22,5 hp

Industriell ekonomi (flera kurser) 22,5 hp
Programmeringsteknik och Excel 7,5 hp
Mekanik, grundkurs 8 hp

Kurser i åk 2:

Under ditt andra läsår har du obligatoriska kurser inom bl.a. differentialekvationer, numeriska metoder och statistik samt i industriell ekonomi. Under årskurs två skall du också välja en teknikinriktning som du vill fördjupa dig inom, så parallellt med kurserna i Industriell ekonomi läser du kurser inom den teknikinriktning du valt.

Industriell ekonomi (flera kurser) 18 hp

Specifika teknikinriktningskurser 27 hp
Differentialekvationer 6 hp
Numeriska metoder 6 hp
Sannolikhetsteori och statistik 6 hp
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp

Kurser i åk 3:

Under ditt tredje läsår fortsätter du att läsa kurser i industriell ekonomi parallellt med kurser inom vald teknikinriktning. Årskurs tre avslutas med ett examensarbete, grundnivå, 15 hp.

Industriell ekonomi (flera kurser) 18 hp

Teknikinriktning och valfria kurspoäng ca 27 hp
Examensarbete, grundnivå, för kandidatexamen 15 hp

Kurser i åk 4-5:

Under årskurs 4 och 5 fortsätter du din utbildning genom att fördjupa din kunskap inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management, TIEMM). Detta sker genom parallella studier inom både industriell ekonomi och vald teknikspecialisering på avancerad nivå. Därför går ej någon generell poänguppdelning att göra, dock läser alla Examensarbete på 30 hp.

Blandade kurser beroende av teknikspecialisering, 90 hp

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp